A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Nový Zéland - Průvodce

Kolem roku 1000 jako první připluli na Nový Zéland Polynésané. Tihle odvážní „mořeplavci“ na primitivních plavidlech pocházeli pravděpodobně z některého ze Společenských ostrovů (kam patří i Tahiti) nebo z Cookových ostrovů. Legenda praví, že tuto novou zemi pojmenovala žena jednoho z mořeplavců. Dala jí jméno „Země dlouhého bílého oblaku – Aotearoa“.

1350 podle maorské mytologie připlouvá na Severní ostrov tzn. „velká flotila“ z Hawaiki. Dosud nebylo přesně určeno, kde tato Hawaiki vlastně byla, třebaže toto jméno je ve východní Polynésii dobře známo. Původní počet obyvatel nepřevyšoval ani dvě stovky.

1642 Z historických pramenů je známo, že prvním Evropanem, jež stanul na Novém Zélandu, byl holandský mořeplavec Abel Tazman, který zemi zároveň pojmenoval.

Kolem roku 1770 byl vyhuben moa .

1769 obeplul oba ostrovy během průzkumné plavby anglický kapitán James Cook. Cookovo setkání s Maory dopadlo celkem příznivě a to hlavně proto, že si Cook s sebou přivezl prozíravě tahitského kněze, který rozuměl anglicky a zároveň rozuměl místnímu jazyku. V té době žilo 95% Maorů na Severním ostrově. Cook seznámil Maory s puškami (žádnou jim zde však nezanechal) ale také s hřebíky, kterým se dostalo výjimečného obdivu.

Realitou je ale také fakt, že kvůli Cookovi sem byly dovlečeny i patogenní zárodky, které následně zdecimovaly velkou část maorské populace, jež proti nim neměla vypěstovanou žádnou imunitu.

1840 - patrně nejdůležitější okamžik v novozélandských dějinách se stal 6. února roku 1840, kdy byla uzavřena dohoda mezi britským královstvím a téměř pěti sty maorskými náčelníky. Tato smlouva slibovala Maorům naprostou vládu nad jejich půdou, pokud se vzdají suverenity ve prospěch království.

Potíž však tkvěla v překladu této smlouvy. Maorové nemají pro četná slova ze smlouvy vlastní výraz, takže oba dokumenty jsou v podstatě dvě různé smlouvy, jimž obě strany rozuměli rozdílně. Např. anglická verze říká že: „Koruna si ponechává předkupní právo na maorskou půdu“. Vláda si tak chtěla zajistit možnost levně vykupovat půdu od Maorů a následně ji dráž prodat novým usedlíkům. V praxi to znamenalo, že Maorům není povoleno prodávat půdu nikomu jinému než vládě a i kdyby o ni vláda neměla zájem, nesmí ji dále prodat. Maorové to chápali tak, že se text vztahuje k tradici „hokonga“ = „nákup a prodej“. To mělo celkem logický následek - války o půdu mezi přistěhovalci (pakehy) a Maory.

Maoři však nebyli příliš sjednocení, a tak britská koruna systematicky půdu zabírala a zabírala. Po konci války tomuto trendu napomáhal i zákon o osídlování Nového Zélandu, kdy byla půda zcizována hlavně díky právním trikům a úředním kličkám. Kolem roku 1860 osadníci získávají početní převahu nad Maory. Jejich počet se během dvaceti let zvýšil z 60 tisíc na téměř půl milionu. Ze záznamů lze číst, že v roce 1896 se snížil počet Maorů díky zavlečeným nemocem a chudobě na pouhých 40 tisíc – z původního počtu 110 tisíc.

1870 se hlavní oporou novozélandského hospodářství stává vývoz vlny a následně i vývoz skopového masa.

1893 jako první země na světě uděluje ženám volební právo.

1907 získává Nový Zéland nezávislost. Zůstává však nadále součástí britského impéria a i dnes je členem britského společenství národů – tzv. Commonwealth.

1914 Nový Zéland vstupuje po boku Anglie do první světové války.

1915 Vojáci Anzacu útočí na pobřeží u Gallipoli, vinou osudné taktické chyby však dochází k obrovským ztrátám na životech.

1930 začátek hluboké hospodářské krize, vývozy klesají o 40%.

1947 Nový Zéland získává právo měnit svou ústavu bez předchozího souhlasu Britů.

Nejznámější Novozélanďan Edmund Hillary v roce 1953 pokořil nejvyšší horu světa Mt. Everest.

1961 Na Novém Zélandu je zrušen trest smrti.

1981 Vznik Kohanga reo. Z průzkumů v předešlých letech vyšlo najevo, že maorština odumírá, a tak se Rada pro maorské záležitosti rozhodla zřizovat tzv. jazyková hnízda, která umožňovala dětem předškolního věku vyrůstat v prostředí, kde se mluvilo maorsky. Cílem bylo, aby všechny maorské děti mladší pěti let (předtím než půjdou do školy) uměly oba jazyky, jak anglicky, tak maorsky.

1985 Potopení lodi Rainbow Warrior. Ostřelování a následné úplné zničení lodi ekologické organizace Greenpeace, utopení jednoho z členů posádky bylo prvním aktem mezinárodního terorismu v novozélandských vodách.

Vedlo to k největší policejní akci v novozélandských dějinách a uvěznění dvou francouzských agentů. Francouzská bezpečnostní služba totiž loď ostřelovala, aby předešla její mimořádně propagované plavbě na atol Mururoa, kde se Greenpeace chystalo zabránit francouzských zkouškám jaderných zbraní.

Francouzská vláda v čele s tehdejších prezidentem Francois Mitterrandem předstírala, že je pobouřena a zaskočena zločineckým útokem, který je neomluvitelný… Nový Zéland odsoudil oba pachatele na deset let do vězení za zabití. Francouzi naléhali, aby bylo oběma mužům umožněno odjet na francouzský ostrov Mayotte v Indickém oceánu, kde by si odpykali svůj trest. Jakmile však byli propuštěni, přijel jim v ústrety na letiště francouzský ministr obrany, jenž se k nim choval jako k národním hrdinům. Vztahy Francie a Nového Zélandu jsou dodnes celkem chladné.

1987 Nový Zéland se stává bezjaderným pásmem.
Ve stejném roce byla maorština uzákoněna jako další úřední jazyk.

1995 Jachtaři Nového Zélandu zvítězili ve slavném závodě o Americký pohár.

2000 Na Novém Zélandu se konala nejvyšší schůzka APECu a také tu byl pořádán Americký pohár.

2001 Světová premiéra slavné filmové trilogie Pán prstenů, kterou režíroval Peter Jackson.

Poslední editace textu: 9.6.2011 13:11
Další informace
REKLAMA